MIRAKELMÄSSANS NYHETSBREV FÖR BESÖKARE

Här kan Ni anmäla Er för Mirakelmässans Nyhetsbrev och få information om nästkommande mässor, tävlingar och dylikt.

OBS ! I och med att Ni skickar in anmälan om Nyhetsbrev med nedanstående personuppgifter till företaget ZEURORA godkänner Ni att ZEURORA lagrar dessa nedanstående personuppgifter. Ni godkänner då även att ZEURORA lagrar dessa personuppgifter tills Ni väljer att ta bort dessa uppgifter genom att maila till info@zeurora.se. ZEURORA tillämpar Dataskyddsförordningen som började gälla i maj år 2018. Denna nya förordning kallas GDPR vilket står för General Data Protection Regulation. Vi vill att Ni skall känna Er trygga över hur vi på ZEURORA hanterar era personuppgifter och vi lämnar aldrig över dessa uppgifter till annan part, utan dessa uppgifter lagras och stannar inom ZEURORA för utskick av Nyhetsbrev till Er. 

Ditt namn:*
Din E-post:*
I den tomma rutan fyller Du i tecken som syns till vänster: